Accesskeys

Somalische Erzählstunde - li sheekeey

Bild Französische Erzählstunde

Freitag, 13. November 2020, 16.30 Uhr
Somalische Erzählstunde mit Bella Glinsky


Für Kinder ab 3 Jahren.

Barnaamishkaan waxay Carurteena ku baranayaan inta ay
wali da`da dugsiga ama schoolka gaarin:

Is la wadaaga luqadeena hooyo ee AF, Somaliga, dhageysiga sheekoyinkeen iyo kuhadalka AF, Somaliga

Barnaamishkaan waxaa loogu talagalay waalidiinta ilmaha yaryarka heestan (Walidiita lacag ma bixinaayaan, barnamishkaan waa lacag
la `aan)

Im Rahmen von «Schenk mir eine Geschichte - Family Literacy» 


Stadtbibliothek - Somalische Erzählstunde - li sheekeey (05.05.2020 00:10)


Servicespalte

Stadtbibliothek Kathrinen

Kinder- und Jugendbibiothek
Katharinengasse 11
9004 St.Gallen

Telefon +41 58 229 09 80